TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

10.24 Lokala föreskrifter i anslutning till Ship/Shore Safety Checklist

De lokala föreskrifterna gällande för Stockholms hamnar återfinns i Ship/Shore Safety Checklist del A sidan 3 (5). De lokala föreskrifterna ska alltid fyllas i av fartyget i samband med ifyllandet av den allmänna delen.

ShipShore Safety Checklist (pdf) 

Följande frågor ska besvaras:

1. Driftföreskrifter Stockholms Hamnar

Finns inte driftföreskrifterna för Stockholms hamnar hos fartyget finns de att hämta här.

2. Reparation till kaj

Om reparation planeras under uppehållet vid terminalen och detta medför att fartyget inte kan manövrera utan hjälp av huvudmaskin, ska Stockholms Hamn AB underrättas och tillstånd inhämtas under normal kontorstid och senast 24 timmar före sådan reparation.

3. Har reparationsåtgärden inte kunnat planeras ska Stockholms Hamn AB:s energihamnar omedelbart underrättas.

Stockholms Hamn AB kan meddela arbetstillstånd för sådan reparation under uppehållet vid terminalen under vissa villkor. Ett sådant villkor ska vara att fartyget med hjälp av lämplig bogserbåt uppfyller kravet på omedelbar avgång.

4. Bunkring vid kaj

Frågan ska besvaras oavsett fartyget avser ta sin bunker via tankfordon eller bunkringsbåt.
Särskild checklista för bunkring av fartyg i Stockholms Hamn ska ifyllas.

Undantag kan medges av chefen för Stockholms Hamn AB:s energihamnar under vissa villkor.
I övrigt se driftföreskrift under avsnitt 6, Bunkring.

5. Avlämning av sludge eller annat riskavfall

Stockholms Hamn AB ska underrättas om sludge eller riskavfall ska avlämnas senast 24 timmar före fartygets ankomst till hamnen.

Om sludge eller riskavfall ska avlämnas ska det ske i enlighet med vad som anges i driftföreskrift under avsnitt 7, Avlämning av avfall.

6. Avlämning av ballast
Stockholms Hamn AB ska underrättas om fartyget avser lämna förorenad ballast senast 24 timmar före ankomst till hamnen.

Avlämning av förorenad barlast sker kostnadsfritt om fartyget ska lasta produkt i de tankar som innehåller förorenad barlast.

Avlämning av förorenad barlast sker mot kostnad om fartyget inte ska lasta produkt i energihamnen.

Prisuppgift kan erhållas hos Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral.

I övrigt hänvisas till driftföreskrift under avsnitt 7, Avlämning av avfall som tillämplig vid avlämningen.

7. Inertgassystemet

Om inertgassystem finns ombord ska detta användas och Ship/Shore Safety Checklist fyllas i av ansvarig såväl på terminalen som på fartyget.

10.24.1 Arbetstider

Lossningsledare, säkerhetsvakter och övrig personal vid lossning/lastning måste, för att fullfölja sitt arbete på lämpligt sätt, alltid vara utvilade. Därför får den sammanhängande arbetstiden utan skälig vila inte vara längre än 13 timmar, vilket inbegriper tid före det aktuella arbetspassets påbörjan.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält