TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

10. Fartyg i energihamnarna

10.1 Fartyg i energihamnarna

I tillägg till vad som angivits i kapitel 3, Fartyg i hamnen allmänt i denna driftföreskrift gäller följande för fartyg i Stockholms Hamn AB:s energihamnar:

Fartyg ska följa anvisningar enligt den senaste utgåvan av International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), utgiven av International Chamber of Shipping, Oil Companies International Marine Forum och International Association of Ports and Harbors.

I tillägg ska fartyg följa de anvisningar, regler och instruktioner som meddelas av Stockholms Hamn AB och dess bevaknings- och trafikcentral samt av hamnbefäl.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält