TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

1. Föreskrifternas tillämpning

1.1 Allmänt

Övergripande bestämmelser för verksamheterna inom Stockholms Hamnar finns i lagar, förordningar, kungörelser, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter samt i Stockholms Hamn AB:s hamnordning beslutad av Kommunfullmäktige den 13 november 1995.

I koncernen Stockholms Hamnar ingår bolagen:
Stockholms Hamn AB
Kapellskärs Hamn AB
Nynäshamn Hamn AB

I denna driftföreskrift avses med hamnbefäl, hamnchefen i Kapellskärs hamn och hamnchefen i Nynäshamn samt vid Stockholms Hamn hamn- och trafikchefen, hamnkapten, chefen för energibulk (energihamnschefen) och hamnstyrman enligt Stockholms Hamn AB:s organisations-schema.

Det åligger nyttjare av kajerna inom tillämpningsområdet att äga kännedom om dessa föreskrifter, samt att tillse att underställd eller inhyrd personal delges och tillämpar dem.

Envar som upptäcker avvikelse gentemot dessa driftföreskrifter eller andra av Stockholms Hamnar utfärdade föreskrifter eller anvisningar ska utan dröjsmål rapportera detta till Stockholms Hamn AB:s bevaknings- och trafikcentral.

Denna driftföreskrift och vid varje tillfälle gjorda ändringar har fastställts av VD i de berörda bolagen. Begränsningar och restriktioner i användandet av farlederna regleras genom Transportstyrelsen. 

1.1.1 Tillämplighet

Denna föreskrift gäller för verksamheten på vattenområden inom Stockholms hamnområde och kajer/bryggor som administreras av hamnen samt i tillämpliga delar vad beträffar Kapellskärs hamn och Nynäshamns Hamn

Hamnområdenas utbredning framgår av dessa kartor:

Kapellskärs hamn (pdf)
Nynäshamns hamn (pdf)
Stockholms hamn (pdf)

Följande bryggor/anläggningar administreras också av Stockholms Hamn:

 • Allmänna gränd
 • Danviksklippan
 • Museikajen
 • Värdshusbryggan
 • Skärholmens brygga
 • Fridhems brygga
 • Mälarhöjdsbadets brygga 
 • Berghamns brygga
 • Bällstahamnen
 • Solviks brygga
 • Luxkajen
 • Gångbro under Djurgårdsbron
 • Tjärkajen
 • Kornhamnstorg och Munkbron
 • Ekensbergs kaj och brygga
 • Liljeholmskajen
 • Kaj under S:t Eriksbron
Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2011-02-21
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält