TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Driftföreskrifter

Här kan du ta del av våra driftföreskrifter som gäller för alla hamnar i Stockholms Hamnars koncern.

 Våra driftföreskrifter innehåller bland annat information om:

 1. Föreskrifternas tillämpning
 2. Fartygsanmälan
 3. Fartyg i hamnen
 4. Hamnanläggningar
 5. Farligt gods
 6. Bunkring 
 7. Avlämning av avfall
 8. Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.
 9. Allmänna bestämmelser för Stockholms energihamnar
 10. Fartyg i energihamnarna
 11. Lossning/lastning av oljor, gaser och kemikalier i bulk
 12. Hammarbyleden och Karl Johans sluss
 13. Föreskrifter för förtöjning och losskastning
 14. Föreskrifter för isbrytarverksamheten
 15. Föreskrifter för vattenleveranser
 16. Föreskrifter för elleveranser 
 17. Oljeutsläpp i vatten
 18. Karantänshamn 
 19. Bilagor  

Övergripande bestämmelser för verksamheterna inom Stockholms Hamnar finns i lagar, förordningar, kungörelser, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter samt i Stockholms Hamn AB:s hamnordning beslutad av Kommunfullmäktige den 13 november 1995.

Om du ska nyttja våra kajer ligger det i ditt ansvar att känna till dessa föreskrifter. Dokumentet kan rekvireras av Stockholms Hamnar, där du här hittar senaste version till höger. Driftföreskrifterna finns tillgängliga i pdf-form.

Version 1.6.3
2013-01-17

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2013-05-29
| More
Driftföreskrifter som pdf
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält