TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete

En viktig del som genomsyrar Stockholms Hamnars arbete är säkerheten. Det innebär skydd mot och förmåga att hantera konsekvenser av oönskade händelser och dess skadliga effekter på människor, egendom och miljö inom stadens ansvarsområden.

Viktiga delar i säkerhetsarbetet är bland annat:

  • det förebyggande arbetet
  • utvärdering och lärande

Stockholms Hamnar arbetar efter visionen att säkerhetsarbetet ska uppnå faktisk och upplevd säkerhet samt trygghet för anställda, kunder och andra som vistas eller verkar inom Stockholms Hamnars områden. Följande områden är identifierade och prioriterade:

  • Förebyggande insatser
  • Människors liv och hälsa har högsta prioritet
  • Utbildning och genomförande av övningar
  • Principerna för ansvar, likhet och närhet gäller vid krishantering

Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet också har detta ansvar vid en krissituation. Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska bibehållas vid en kris. Närhetsprincipen innebär att krisen ska hanteras så nära de berörda som möjligt.

De förebyggande insatserna består av att aktivt arbeta med att inventera, analysera, värdera och eliminera/mildra konsekvenserna av oönskade händelser inom verksamheten. Detta sker bland annat genom att använda verktyget KAMS - kvalitet, arbetsmiljö, miljö, säkerhet.

En kontinuerlig samverkan internt och med andra berörda aktörer är viktig.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2013-05-29
| More
Besöka våra hamnanläggningar?
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält