TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Samarbete med Skatteverket

Stockholms Hamnar har träffat en överenskommelse med Skatteverket avseende seriositetskontroll av leverantörer. Detta förebyggande samarbete omfattar alla som utför arbete åt hamnen – samtliga inkommande leverantörer och underentreprenörer.

Stockholms Hamnar har som ambition att enbart göra affärer med seriösa företag, i alla led och under hela avtalets löptid. Konkurrensen ska ske på lika villkor. Syftet med samarbetet är därför att samtliga företag som levererar varor eller tjänster till Stockholms Hamnar är seriösa företag som sköter sina skatteredovisningar och sina skatteinbetalningar.

Hur genomförs samarbetet?

Skatteverket bistår hamnen med information om alla berörda företag inför upphandlingar och även med regelbundenhet under avtalstiden. Om ditt företag deltar i Stockholms Hamnars upphandlingar eller redan har träffat avtal med Stockholms Hamnar omfattas du av samarbetet. Detta innebär att du ska försäkra dig om att dina eventuella underentreprenörer sköter sina skatteregistreringar och skatteinbetalningar.

Skatteverket hjälper dig snabbt med den information du behöver. Förfrågan om dina underentreprenörer kan du göra på e-post upphandlingsinfo.no...@skatteverket.se. Blankett 4820 för att göra förfrågan om dina underentreprenörer hos Skatteverket kan du hämta på Skatteverkets webbplats (extern länk).

Samarbetet innebär också att skatteinformation kan lämnas direkt till dig och ditt företag. Det kan till exempel gälla traktamentsfrågor, utländsk arbetskraft eller moms. Du kan också fråga om alla sorters skattefrågor så att du inte oavsiktligt gör några fel i din skatteredovisning.

Kontaktperson Håkan Svensson
Uppdaterad 2012-02-10
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält