TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Värtahamnen
Värtahamnen. Fotograf: Oklart, hittad hos Hamnstyrelsen, Konstruktionsbyrån. Rättigheter: Stockholms Hamnar har rättigheter att använda bilden..

Värtahamnen

Värtahamnen sett från norr.

År 1879 köpte staden mark av staten för att här anlägga hamn för kol och annat skrymmande gods. Området var då i stort sett obebyggt och staten hade haft planer på att här anlägga en flottbas. Här fanns alltså stora ytor att användas för hamnändamål och inseglingsförhållandena var goda. 

Fram till 1948 köpte staden successivt ytterligare mark söderut vid Lindarängen, Loudden och Kaknäs där nya hamnar tillkom. Planerna på en stor hamn vid Kaknäs förverkligades dock aldrig.

Första etappen av Värtahamnen byggdes 1879-1886. En godsjärnväg från Karlberg öppnade 1882. Här gick även persontransporter till 1913. Järnvägen förlängdes sedermera till Loudden. Värtahamnen utvidgades och fördjupades successivt till 1918.

Värtahamnen utvecklades till massgodshamn med stora upplagsytor för kol, malm, järn, trävaror, pappersmassa, spannmål och gödningsmedel. Här uppfördes även en anläggning för fodermedelsblandning och en riskvarn. Framförallt bedrevs import men under svåra isvintrar var även exporten från Norrland viktig.

År 1966 inledde Silja Line bilfärjetrafik härifrån till Finland. Successivt byggdes färjehamnen ut. Härifrån gick tågfärjetrafik till Nådendal 1967-1976. Trafik med tågfärja till Åbo startade 1989. I dag går trafik till Finland och Tallinn härifrån.

Här finns järnvägsstation (Adolf Edelsvärd 1882), Kommunalhuset (en förvaltningsbyggnad för hamnkontor, polis, brandkår och bostäder, ritad av Georg R. Ringström 1905) och restaurang Skeppet från 1922 där Hasse & Tage spelade 88-öresrevyn 1970.

Värtahamnen genomgår just nu en genomgripande förändring. Värtapiren byggs ut till en modern hamn som är anpassad till färjetrafiken och rorotrafiken. I den södra delen av Värtahamnen frigörs mark för annan bebyggelse. Energihamnen i norr ska finnas kvar.

| More

Ovan kan du ta del av fler historiska bilder. Om du vill se bilden i ett större format klickar du på bilden.

Utvecklingsprojekt Värtapiren

Ett av våra utvecklingsprojekt är att anlägga en ny pir i Värtahamnen - Värtapiren. Det innebär att all hamnverksamheten med tiden ska flyttas ut och en ny terminal ska byggas. Detta projekt är ett av flera projekt som ingår i Stockholm stads satsning Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer om Värtapiren

Läs om Stockholm stads projekt Norra Djurgårdsstaden (extern länk)

Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält