TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Karta över Mälaren 1830.
Karta över Mälaren 1830.. Fotograf: Klint. Rättigheter: Stockholms Hamnar har publiceringstillstånd, dock endast för webben. All annan användning måste stämmas av med kartbutiken Vöbam på Regeringsgatan 77, tfn 08-10 21 21 (www.vobam.se).

Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö med en yta av 1 140 km2. Den fjärde största sjön, Hjälmaren, avrinner till Mälaren genom Eskilstunaån. Mälarens namn kommer från fornsvenskans mal (grovt grus och stenar vid stränder) och betyder alltså ”Grussjön”. 

I begynnelsen var Mälaren och Hjälmaren delar av Östersjön. För 4 000 år sedan hade Hjälmaren avsnörts från havet och bildat en egen sjö. På grund av landhöjningen uppgrundades successivt de farleder som ledde in från Östersjön till Mälaren. På 1100-talet hade Mälaren avsnörts från Östersjön och i mitten av 1200-talet återstod endast Norrström som farled in i sjön. 

Det finns tre slussförbindelser mellan Mälaren och Östersjön. Sedan 1642 finns en sluss i Söderström. År 1819 öppnades Södertälje kanal. En ny kanalled öppnades i Södertälje 1924 och 1926 öppnades Hammarbyleden. Genom de två senare förbindelserna blev det möjligt för större fartyg att segla in i Mälaren. 

Västerås har i dag Nordens största insjöhamn. Även Köping har en relativt stor godstrafik. Det större tonnaget går genom Södertälje kanal. 

Flera kanaler har anlagts för att möjliggöra sjöfart mellan Mälaren och dess tillrinningsområden.

Ungefär 1,5 miljoner människor, däribland Stockholms invånare, har sin vattenförsörjning från Mälaren. Landhöjningen är cirka 4 mm per år och Mälarens vattennivå ligger i dag 66 cm över Östersjön. Vattennivån i Mälaren är reglerad sedan 1940.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält