TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan

Järnvägen

Stockholm blev en viktig knutpunkt för det svenska järnvägnätet. Första järnvägen var Västra stambanan till Södertälje 1860 (hela banan klar till Göteborg 1862). Därefter tillkom ytterligare en statlig järnväg (Norra stambanan; öppnad till Uppsala 1866) samt sex enskilda banor eller järnvägsnät: Västeråsbanan (1876), Roslagsbanan (1885), Saltsjöbanan (1893), Nynäshamnsbanan (1901), (Norra) Lidingöbanan (1907) och Arlandabanan (1999).

Järnvägen kom också att utnyttjas för att effektivisera hamnarbetet. Det första hamnspåret anlades från stambanan till Stadsgården 1870. Alla stora hamnar fick sedermera hamnspår. Som mest omfattade i hamnspåren 65 kilometer.

Järnvägen innebar inledningsvis inte något större avbräck för den lokala varutillförseln till Stockholm. Sjöfarten kom fortfarande att dominera denna trafik. Däremot innebar järnvägen att Stockholm minskade i betydelse som exporthamn.

Gävle fick flera järnvägsförbindelser till Bergslagen. En malmbana anlades från Grängesberg i Dalarna till hamnen i Oxelösund. Än större betydelse hade Bergslagernas Järnvägar (BJ) som var Sveriges största enskilda järnvägsföretag och under sin första tid även landets största enskilda företag.

Bolaget bildades 1872 efter att ha fått koncession för Bergslagsbanan Göteborg–Falun. Den 50 mil långa banan öppnades 1875–79. Ägargruppen dominerades av handelshus i Göteborg, bruksföretag i Bergslagen och Göteborgs stad. Huvudsyftet var att transportera bergslagsprodukter till hamnen i Göteborg och därmed avleda trafik från ostkustens hamnar.

Det hade kanske varit möjligt för Stockholm att möta utmaningen från BJ genom att engagera sig i bygget av Stockholm-Westerås-Bergslagens Järnvägar och genom den locka trafik till Stockholms hamn. Men här visade de styrande i Stockholm föga intresse.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält