TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan

Ludvig ”Lubbe” Nordström

”Dessa fönster, de äro framtidens Sverige – och hur skapades det? Vilka skapa det? Ja, där ha vi den praktiska sidan av Sveriges demokratisering på senaste kvartssekel. De, som skapat detta Sverige, som når över hela jordklotet – det är först och främst de allt skickligare företagarna av skilda slag, cheferna för industrier, för handel, för rederier, för verkstäder, för banker och finansinstitut, det är vidare de allt mer kvalificerade och specialiserade ingenjörerna och konstruktörerna och driftsledarna, det är slutligen de allt mer utbildade och därmed högkvalificerade arbetarna inom de olika branscherna. Det är samarbetet mellan alla dessa. I grund och botten är det vi alla. Hela det moderna Sverige. Detta allas samarbete, det är demokratien.”

Hämtat ur: Ludvig Nordström betraktar i En dag i mitt liv (1942) Johnsonkoncernens skyltfönster där kartor med alla positioner för rederiets fartyg är inprickade.  

Nordstjernans huvudkontor (Stureplan 3) uppfördes som varuhus för KM Lundberg. Företaget gick 1902 upp i det nybildade NK. Huset byggdes om för Johnsonkoncernen (Ivar Tengbom 1920) då det fick marin anstrykning genom mast och utkikstorn samt galjonsfigurer (Carl Milles). Framför ingången stålskulpturen Drottningen och hennes skepp (Björn Erling Evensen 1969), donerad av Nordstjernan.

 

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält