TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.
Gå till startsidan
Stockholms redd med utsikt från inloppet
Stockholms redd med utsikt från inloppet. Fotograf: Anna Palm. Rättigheter: Stockholmskällan, Stockholms Hamnar har rätt att publicera bilden på webben, med länk till originalkällan.

1900-1949

Stockholms redd med utsikt från inloppet (1900-1910). Källa: Stockholms Stadsmuseum. Bilden är hämtad från Stockholmskällan (extern länk).

År 1900 hade Stockholm 300 000 invånare medan regionen däromkring hade ett jämförelsevis obetydligt befolkningsantal. Tillväxten fortsatte nu, framförallt utanför tullarna. I mitten av seklet hade tätortsregionen en miljon invånare, varav 750 000 i Stockholms stad. 

Stockholms hamns andel av Sveriges utrikeshandel var relativt konstant under perioden: 10 procent av exporten och 30 procent av importen. Tre fjärdedelar av varutillförseln till Stockholm kom på sjön. Den viktmässigt största införseln var kol/koks, sand/grus och oljor. 

Stockholm blev nu en omlastningshamn för handeln på Finland, Ryssland och Baltikum. På 1930-talet förlorade Stockholm positionen som största hamnstad totalt sett och passerades av Göteborg.  

En viktig nyhet var när Axel Johnson 1904 öppnade La Plata-linjen till Argentina, den första transoceana ångfartygslinjen på Stockholm. Sedan skulle flera rederier öppna ång- och motorfartygslinjer till alla världsdelar. Två andra framgångsrika redare var Sven Salén och Olof Wallenius.  

Skärgårdstrafiken blomstrade under perioden medan Mälartrafiken började drabbas av problem på grund av bilismens expansion. Ångsluparna i lokaltrafiken fick hård konkurrens av spårvägstrafiken och av de broar som byggdes i innerstaden. 

År 1909 fick Stockholm en hamnstyrelse med ansvar för hamnens drift och investeringar. En rad hamnar byggdes ut, nyanlades och försågs med allt fler och allt större kranar. För att kunna bära trycket av de stora elektriska kranarna anlades betongkajer. 

Stadsgårdshamnen byggdes vidare österut och stod klar 1916. År 1917 beslutades om att anlägga en frihamn i Värtan. Den första delen öppnade 1919 och 1926 stod hela Frihamnen klar. Söder därom öppnades Lindarängens sjöflyghamn 1921. Louddens oljehamn började byggas 1927. 

År 1914 beslutades om en ny farled söder om Södermalm, Hammarbyleden. Den öppnades 1926. I anslutning till den anlades Södra och Norra Hammarbyhamnen samt Årstadalshamnen. När Hammarbyleden stod klar behövdes slussen vid Söderström inte längre för större fartyg. En helt ny sluss och trafikanläggning invigdes där 1935. 

På 1920-talet började flera industrier lämna Stockholms innerstad och bostäder började anläggas på industri- och hamnmarken.

| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält