TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Passerkort

I samband med tecknat hyresavtal erbjuder Stockholms Hamnar avgiftsfritt fem passerkort. Alla passerkort är personliga.

De här fem korten erhålls efter att ansökan lämnats in och godkänts av Stockholms Hamnar. Max ett kort per innehavare.

Vid behov finns möjlighet att ansöka om ytterligare passerkort. För dessa tar Stockholms Hamnar ut en avgift som för närvarande är 300 kronor per kort.

Innehavare av passerkort förbinder sig att följa de regler och villkor som ställs. Förlorat kort eller avslutad anställning inom organisationen ska omedelbart rapporteras. Om kortinnehavaren inte följer de regler som är uppsatta kan kortet spärras vilket medför att innehavaren förlorar sin behörighet.

För samtliga passerkort krävs ifylld och godkänd ansökan om att erhålla tillträde till Stockholms Hamnar (word) 

Om kortet ska byta ägare inom organisationen - skicka in ifylld ändringsblankett för passerkort (word)

Skicka blanketterna till tilltrade @ stockholmshamnar.se

Kort som inte hämtas ut inom två veckor från meddelat beviljat beslut förfaller automatiskt. Efter det krävs ny ansökan. Ej uthämtat kort debiteras.

Kontaktperson Hans Kemkes
Uppdaterad 2013-04-19
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält