TIPS: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst.

Avtalsvillkor för slusskort för fritidsfartyg

  • För att kortet ska vara giltighet ska kortet vara ifyllt med samtliga ovanstående uppgifter.
  • Kortet ska uppvisas för slusspersonalen vid passage mot Saltsjön.
  • Återbetalning för delvis använt årskort medges inte.
  • Betalat årskort återlöses inte.
  • Förlorat årskort ersätts inte av Stockholms Hamnar.
  • Vid missbruk kan hamnen utan ersättning återkalla kortet.
  • Betalning måste vara Stockholms Hamnar tillhanda inom 30 dagar efter beställning.
Kontaktperson Anita Krafft
Uppdaterad 2014-03-03
| More
Skicka e-post

Du har klickat på en skyddad e-postlänk. För att förhindra att webbrobotar kommer åt länken skyddas den med denna dialog.

Skriv in ditt meddelande, ämnet på meddelandet samt din e-postadress i rutorna nedan. Klicka sedan på ”Skicka”.

Verifiera kombination * captcha
* = Obligatoriskt fält